Hội nghị Cổ đông thường niên Sao Khuê năm 2020

Sáng ngày 21/4/2020, Công ty Cổ phần thương mại Sao Khuê đã tổ chức Hội nghị cổ đông thường niên năm 2020 tại Văn phòng Công ty.

Số cổ đông tham dự Hội nghị hôm nay là 20 cổ đông, đại diện cho toàn bộ cổ đông của Công ty (thực hiện đúng Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc không tổ chức Hội họp quá 20 người trong một phòng), các cổ đông không tham dự họp đều được gửi tài liệu cuộc họp và đã có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản cho Hội nghị.

20 Cổ đông đại diện cho toàn bộ Cổ đông tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Công ty đã trình các cổ đông thảo luận và thông qua về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2020; Đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Tất cả các báo cáo, tờ trình đều được các Cổ đông tham dự Hội nghị vui mừng biểu quyết đồng ý với tỉ lệ 100%.

Ông : Đỗ Thế Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị Cổ đông lần này, Ông Hồ Sỹ Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã được Hội nghị Cổ đông đồng ý cho thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, sau đó các Cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung các Ủy viên Hội đồng Quản trị, nâng tổng số Ủy viên Hội đồng quản trị lên 07 thành viên. Ông Hồ Sỹ Lương đã được Hội đồng Quản trị khóa mới bầu giữ vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỉ lệ đạt 100%.

Hội đồng Quản trị khóa mới ra mắt Hội nghị Cổ đông

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Ông Hồ Sỹ Lương cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và công ty. Ông xin hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị, cùng tập thể Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty. Ông Hồ Sỹ Lương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Công ty và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị để Ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực công tác mới

Ông: Hồ Sỹ Lương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Hồ Sỹ Khuê – Chủ tọa Hội nghị kết luận Hội nghị Cổ đông thường niên năm 2020

Kết luận tổng kết Hôị nghị, ông Hồ Sỹ Khuê – Chủ tọa Hội nghị cho biết: “Sau thời gian tập trung làm việc, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi ghi nhận và chia sẻ với tất cả các ý kiến góp ý của các cổ đông cho kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT. Trong năm 2020 chúng tôi hy vọng toàn thể các Cổ đông sẽ chung sức, đồng lòng để thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị đã đề ra”.

Hội nghị kết thúc lúc 11:30 phút cùng ngày./.

Bộ phận truyền thông Sao Khuê

Hotline: 02373 569 205