Nếp cái hoa vàng Quý Hương – Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

Vừa qua, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì hội nghị.

Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  năm 2019  có 33 sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  trên địa bàn Thanh Hóa. Hội đồng bình chọn đánh giá các sản phẩm dựa trên các tiêu chí, như: sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường; khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kỹ thuật, mẫu mã, chất lượng… Kết quả, 24/33 sản phẩm tham gia bình chọn đã được lựa chọn công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong số đó, Hội đồng bình chọn cũng đã thống nhất chọn  9 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2019, gồm: Gạo nếp Quý Hương Sao Khuê (Đông Sơn) ; Chiếu cói Việt Trang (Nga Sơn); nước mắm và mắm Lê Gia (Hoằng Hóa)  Bánh gai Lâm Thắm; Kẹo lạc Đức Giang (Thọ Xuân); Gạo sạch Hương Quê (Nông Cống); Rượu Chi nê (Hậu Lộc), Lò hấp phôi nấm tự động (Đông Sơn) và nước mắm TH Ba Làng (Tĩnh Gia).

Nếp cái hoa vàng Quý Hương Sao Khuê
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Với việc tổ chức xây dựng thương hiệu bài bản, tổ chức sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu theo quy trình VietGAP, sản phẩm Nếp cái hoa vàng Quý Hương của Công ty Cổ phần thương mại Sao Khuê đã và đang nhận được sự đón nhận, tin tưởng của hàng ngàn hộ Gia đình trong cả nước. Trong thời gian sắp tới Sao Khuê sẽ tiếp tục giữ vững chất lượng sản phẩm và phát triển mở rộng thị trường để người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm chất lượng, an toàn.

Bộ phận truyền thông Sao Khuê

Hotline: 02373 569 205